Wiki source for MeRetre


Show raw source

""<table border=1 width=100%>
<tr><td width=50% align="center"> <img src="../Billeder/Palnatoke lille 3.JPG" /></td>
<td><table border=0>

<tr><th><td>Palnatoke ses her på besøg i Nyhavn 2016 </td></tr></table></td>
</tr>
</table>""""<table border=1 width=100%>
<tr><td width=50% align="center"> <img src="../Billeder/palna lille 4.JPG" /></td>
<td><table border=0>

<tr><th><td>Palnatoke ses her på besøg i Nyhavn 2016 </td></tr></table></td>
</tr>
</table>""
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki