Wiki source for MeReto


Show raw source

""<table border=1 width=100%>
<tr><td width=50% align="center"> <img src="../Billeder/December 2003 -lille.jpg" /></td>
<td><table border=0>

<tr><th>Skibs navn</th><td>Thai</td></tr>
<tr><th>Ejer</th><td>Carsten <br />Kbhvn</td></tr>

<tr><th>Historien kort.</th><td>Endnu et billede af skibet , da hun lå udenfor omkring 2003 , husker tydeligt at rednings jollen hang på siden af skibet. </td></tr>

<tr><th>Sidst set</th><td>Nyhavn</td></tr>
</table></td>
</tr>
</table>""
""<table border=1 width=100%>
<tr><td width=50% align="center"> <img src="../Billeder/Thai sv.jpg" /></td>
<td><table border=0>

<tr><th>Skibs navn</th><td>Thai</td></tr>
<tr><th>Ejer</th><td>xx<br />by </td></tr>

<tr><th>Historien kort.</th><td>Thai er sat til salg 2021 100.000 ( er solgt )</td></tr>

<tr><th>Sidst set</th><td>Sverige</td></tr>
</table></td>
</tr>
</table>""
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki