Wiki source for MeReti


Show raw source

""<table border=1 width=100%>
<tr><td width=50% align="center"> <img src="../Billeder/prammen lille 2.JPG" /></td>
<td><table border=0>

<tr><th><td>Prammen er her på vej ud af Nyhavn i 2007 </td></tr></table></td>
</tr>
</table>""

""<table border=1 width=100%>
<tr><td width=50% align="center"> <img src="../Billeder/prammen lille 3.JPG" /></td>
<td><table border=0>

<tr><th><td>Prammen på land 2007</td></tr></table></td>
</tr>
</table>""
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki