Wiki source for MeResyv


Show raw source

""<table border=1 width=100%>
<tr><td width=50% align="center"> <img src="../Billeder/live lille 2.JPG" /></td>
<td><table border=0>

<tr><th><td>Liva var et stort skib , så de startede med at hugge / grabbe hende medens hun lå i vandet. Til sidst kunne er kran hæve hende op på land, nær Halvandet 2007</td></tr></table></td>
</tr>
</table>""


""<table border=1 width=100%>
<tr><td width=50% align="center"> <img src="../Billeder/liva lille 3.JPG" /></td>
<td><table border=0>

</table></td>
</tr>
</table>""
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki