Liva var et stort skib , så de startede med at hugge / grabbe hende medens hun lå i vandet. Til sidst kunne er kran hæve hende op på land, nær Halvandet 2007



Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki