Wiki source for MeReotte


Show raw source

""<table border=1 width=100%>
<tr><td width=50% align="center"> <img src="../Billeder/nomer lille 4.JPG" /></td>
<td><table border=0>

<tr><th><td>Boomerang lå her i Sydhavn vest et par år, hvor ejeren forsøgte at sælge en ide om en jord omsejler skib. Alt imens forfaldt hun mere og mere, til sidst var der mere skum end planker. Billedet er fra 2005 </td></tr>


</table></td>
</tr>
</table>""


""<table border=1 width=100%>
<tr><td width=50% align="center"> <img src="../Billeder/boomer lille 2.JPG" /></td>
<td><table border=0>

<tr><th><td>Boomerang er her kommet på land i Sydhavn vest</td></tr></table></td>
</tr>
</table>""


""<table border=1 width=100%>
<tr><td width=50% align="center"> <img src="../Billeder/boomer lille 3.JPG" /></td>
<td><table border=0>

</table></td>
</tr>
</table>""""<table border=1 width=100%>
<tr><td width=50% align="center"> <img src="../Billeder/Boom lille .JPG" /></td>
<td><table border=0>

<tr><th><td>De sidste rester af Boomerang 2013</td></tr>

</table></td>
</tr>
</table>""
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki