Boomerang lå her i Sydhavn vest et par år, hvor ejeren forsøgte at sælge en ide om en jord omsejler skib. Alt imens forfaldt hun mere og mere, til sidst var der mere skum end planker. Billedet er fra 2005Boomerang er her kommet på land i Sydhavn vest


De sidste rester af Boomerang 2013
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki