Wiki source for MeRefire


Show raw source

""<table border=1 width=100%>
<tr><td width=50% align="center"> <img src="../Billeder/poseidon lille 4.JPG" /></td>
<td><table border=0>
<tr><td>Poseidon sank flere gange i Nyhavn i perioden 2002 - 3. Her er det første gang hun sank i 2002.
Det fortælles at hun også sank engang i midt firserne </td></tr>
</table></td>
</tr>
</table>""


""<table border=1 width=100%>
<tr><td width=50% align="center"> <img src="../Billeder/Poseidon lille 3.JPG" /></td>
<td><table border=0><tr><th></th><td>Poseidon bliver her trukket ud af Wotan 2003. Poseidon havde fået plads på land ovre ved Halvandet. Der skulle de så reparere hende. </td></tr>

</table></td>
</tr>
</table>""


""<table border=1 width=100%>
<tr><td width=50% align="center"> <img src="../Billeder/poseidon lille 7.JPG" /></td>
<td><table border=0><tr><th></th><td>Poseidon 2003 På land ved Halvandet</td></tr>

</table></td>
</tr>
</table>""


""<table border=1 width=100%>
<tr><td width=50% align="center"> <img src="../Billeder/Poseidon lille 6.JPG" /></td>
<td><table border=0><tr><th></th><td>Poseidon 2003 Der skal kalfatres noget inden søsætning </td></tr>

</table></td>
</tr>
</table>""
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki