Wiki source for MeRefem


Show raw source

""<table border=1 width=100%>
<tr><td width=50% align="center"> <img src="../Billeder/Helga lille 3.JPG" /></td>
<td><table border=0>

<tr><th><td>Helga Maria i Odden havn 2005. Kabyssen og toilettet på forskibet er fjernet</td></tr></table></td>
</tr>
</table>""


""<table border=1 width=100%>
<tr><td width=50% align="center"> <img src="../Billeder/Helga lille gl.JPG" /></td>
<td><table border=0>

</table></td>
</tr>
</table>""
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki