Wiki source for MeReet


Show raw source

""<table border=1 width=100%>
<tr><td width=50% align="center"> <img src="../Billeder/Vejler Solna lille 2.jpg" /></td>
<td><table border=0>

<tr><th>Skibs navn</th><td>Vejler Solna</td></tr>
<tr><th>Ejer</th><td><br />?</td></tr>

<tr><th>Historien kort.</th><td>Da jeg en dag kom hjem fra en sejltur , så lå hun der hvor jeg plejede at ligge. Heino havde lukket hende ind og mente godt jeg kunne ligge uden på den. Mine trosser havde de brugt , så der lå jeg og baksede med at fortøjre med ingenting. Vi fandt dog nogle reserve trosser, så det gik. Jeg tror den havde en dybgang på 3 meter. Da jeg første gang var ombord , husker jeg at der var en hønse stige trappe ned i bunden af skibet.( Lidt ligesom på Wotan, bare 1 meter længere ) Dernede var der så indrettet pantry og spise salon. og sikkert meget mere .
</td></tr>

<tr><th>Sidst set</th><td>Nyhavn</td></tr>
</table></td>
</tr>
</table>""
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki