Wiki source for MeRe22


Show raw source

""<table border=1 width=100%>
<tr><td width=50% align="center"> <img src="../Billeder/Marlene lille 2.JPG" /></td>
<td><table border=0>

<tr><th><td>Marlene på vej til nye eventyr, August 2009</td></tr></table></td>
</tr>
</table>""

""<table border=1 width=100%>
<tr><td width=50% align="center"> <img src="../Billeder/marlene lille 3 ny.JPG" /></td>
<td><table border=0>

<tr><th><td>Marlene sejles ud 2011. </td></tr></table></td>
</tr>
</table>""
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki