Wiki source for MeRe21


Show raw source

""<table border=1 width=100%>
<tr><td width=50% align="center"> <img src="../Billeder/Stenfiskeren lille 1.JPG" /></td>
<td><table border=0>

<tr><th><td>Stenfiskeren da den gik ned i 2010</td></tr></table></td>
</tr>
</table>""


""<table border=1 width=100%>
<tr><td width=50% align="center"> <img src="../Billeder/Stenfiskeren lille 2.JPG" /></td>
<td><table border=0>

<tr><th><td>Stenfiskeren da den gik ned i 2010</td></tr>


</table></td>
</tr>
</table>""


""<table border=1 width=100%>
<tr><td width=50% align="center"> <img src="../Billeder/Stenfiskeren lille 3.JPG" /></td>
<td><table border=0>


<tr><th><td>Stenfiskeren var på vej ned igen i 2014, men blev reddet i sidste øjeblik</td></tr>

</table></td>
</tr>
</table>""


""<table border=1 width=100%>
<tr><td width=50% align="center"> <img src="../Billeder/Haabet lille.jpg" /></td>
<td><table border=0>


<tr><th><td>Hååbet på vej ud af Nyhavn, til Hundested. Hvor de vil prøve at restaurere skibet. Foto Eric Ericsen</td></tr>

</table></td>
</tr>
</table>""


""<table border=1 width=100%>
<tr><td width=50% align="center"> <img src="../Billeder/haaabet.jpg" /></td>
<td><table border=0>


<tr><th><td>Haabet på land i Hundested August 2021.</td></tr>

</table></td>
</tr>
</table>""


""<table border=1 width=100%>
<tr><td width=50% align="center"> <img src="../Billeder/haaabet 2.jpg" /></td>
<td><table border=0>


<tr><th><td>Haabet på land , 2021. Det ser ikke godt ud. </td></tr>

</table></td>
</tr>
</table>""
""<table border=1 width=100%>
<tr><td width=50% align="center"> <img src="../Billeder/stenfisker lille 6.jpg" /></td>
<td><table border=0>


<tr><th><td>Haabet på land , 2022 nu er det slut </td></tr>

</table></td>
</tr>
</table>""
""<table border=1 width=100%>
<tr><td width=50% align="center"> <img src="../Billeder/stenfisker lille 5.jpg" /></td>
<td><table border=0>


<tr><th><td>Haabet på land 2022, så er det slut </td></tr>

</table></td>
</tr>
</table>""
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki