Wiki source for MeRe20


Show raw source

""<table border=1 width=100%>
<tr><td width=50% align="center"> <img src="../Billeder/Thyre lille 2.JPG" /></td>
<td><table border=0>

<tr><th><td>Thyre ved Bellevue 2008</td></tr></table></td>
</tr>
</table>""


""<table border=1 width=100%>
<tr><td width=50% align="center"> <img src="../Billeder/Thyra lille 5.JPG" /></td>
<td><table border=0>


</table></td>
</tr>
</table>""


""<table border=1 width=100%>
<tr><td width=50% align="center"> <img src="../Billeder/Thyra lille 6.JPG" /></td>
<td><table border=0>

<tr><th><td>Thyra på vej ned igen , samme dag. Udstødningen under vand var så lav at vandet rendte baglæns ind i skibet.</td></tr>


</table></td>
</tr>
</table>""


""<table border=1 width=100%>
<tr><td width=50% align="center"> <img src="../Billeder/thyra lille 7.JPG" /></td>
<td><table border=0>

<tr><th><td>Thyra nede igen 2010.</td></tr>

</table></td>
</tr>
</table>""


""<table border=1 width=100%>
<tr><td width=50% align="center"> <img src="../Billeder/thyra lille 8.JPG" /></td>
<td><table border=0>

<tr><th><td>Thyra i Rødvig 2011</td></tr>


</table></td>
</tr>
</table>""


""<table border=1 width=100%>
<tr><td width=50% align="center"> <img src="../Billeder/thyra lille 9.JPG" /></td>
<td><table border=0>

<tr><th><td>Thyra i Rødvig 2011</td></tr>

</table></td>
</tr>
</table>""
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki