Thyre ved Bellevue 2008
Thyra på vej ned igen , samme dag. Udstødningen under vand var så lav at vandet rendte baglæns ind i skibet.


Thyra nede igen 2010.


Thyra i Rødvig 2011


Thyra i Rødvig 2011
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki