Årsmøde i Nyhavns Skipperlaug
Admiralforsamling 2020
Torsdag d. 2/4 kl. 19.00
SVALAN i Nyhavn

Skipperlauget inviterer til spisning kl. 18.00 – 19.00.
Husk tilmelding til mad til Annette: annettedres@hotmail.com

Dagsorden for Admiralforsamling
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning v/ Jørgen Krumbæk Hansen
3. Orientering
3.1: Havnefoged Jimmy Andersen. Nyt fra havnen.
3.2: TS-lokal Sjælland Nord. Orientering fra TS-kolofonmøde, om TS-pinsestævne i Aalborg,
Kapsejladsen Øresund på Langs, Sundtoldsmarked i Helsingør kommende TS-medlemsmøder –
Aarhus + Snekkersten & Helsingør etc.
3.3: Nyhavnsforeningen v/ Formand Søren Stenderup. Projekt Nyholm, hjemmesiden, nye
initiativer m.m.
3.4: Påsejlingsliste v/Hanne Hollnagel.
4. Regnskab og fastsættelse af kontingent v/ John Bo Nielsen og revisor Stig Viborg
a) Gennemgang og godkendelse af regnskab.
Beløb for skibes strømforbrug + fartøjskontingent (kr. 1000) til Nyhavns Skipperlaug &
Nyhavnsforeningen skal indbetales senest d. 1/5 på nedenstående konto.
Nyhavns Skipperlaugs Konto:
DANSKE BANK
Registreringsnummer 1551
Kontonummer 7920962
5. Status - skibene i Nyhavn
Under dette punkt beretter hvert fartøj om restaureringsplaner, deltagelse i sejlads-arrangementer
og togtplaner for sommeren,
ALTAIR
ÁLVUR
ANNE MARIE
FANE

GASEN
FØNIX (tidligere HAABET)
LOTTE BRINCH
MA-RI
SVALAN
SPURVEN
THILDE
WOTAN
MOCUBA Ansøger 2020. Ligger pt. på vinterplads.
6. Valg til bestyrelsen – i hht. Vedtægter – for en 2-årig periode:
Havnefoged Jimmy Andersen.
Kasserer John Bo Nielsen.
Bestyrelsesmedlem Jesper Høyen Munk.
7. Årets gang i Nyhavn – orientering til kalenderen / nedsættelse af udvalg
a) Fastelavn med Frømandsklubbe & tøndeslagning for børn søn. d.23/2 kl.11.00-13.00
b) TS-medlemsmøde d. 29/2 - 1/3 i Aarhus.
c) Forårsklargøring i Nyhavn: Strömma sponserer atter en lift i påsken.
d) Generalforsamling i Nyhavnsforeningen. Dato?
e) TS-pinsestævne i Aalborg d. 30/5 - 1/6, koordinere sejlplaner og fællesskab.
f) Lørdag d. 20/6. LOTTE BRINCH og MA-RI holder 200 års fødselsdag i Nyhavn.
g) Lørdag d.16/6 Vild med Vand i Lynetten. Info følger.
h) Sankt Hans i Nyhavn. Tirsdag d. 23/6. Grill, bål og hygge.
i) D.8/8 – 9/8 Øresund på langs. Kapsejlads fra Svanemøllen til Helsingør.
j) D. 15/8 Sundtoldsmarked i Helsingør – program og tilmelding følger.
k) D.9/10 Kulturnatten i Nyhavn. Annette tilmelder og laver ansøgning til kommunen.
l) D.10/10 TS-medlemsmøde region Nordsjælland. Program følger.
m) D.5/12 Julefrokost i Nyhavns Skipperlaug. Udvalg nedsættes.
n) D. 31/12 Nytårskur kl.11.00 på WOTAN.
8) Indkomne forslag & visioner for Nyhavn
Input til havnens fremtid.
9. Eventuelt

Vi glæder os til at se jer!
Mvh

Nyhavns Skipperlaug
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki