Lørdag d. 18/4 2020 kl. 12.00 inviterer vi til Annettes 60 års fødselsdag og håber, at du/I vil være med til at gøre dette til en festlig dag.
Arrangementet foregår i Salen på Christianshavns Døttreskole, Dronningensgade 67, 1420 København K.

Dagen indledes med frokostbuffét med vådt og tørt og med fællessang og indslag undervejs. I Salen er der klaver og projektor til rådighed.
Efter spisning vil Fætrene Mikkel spille op til dans, dog skal musikken slutte kl. 17.30, så vi bevarer det gode forhold til skolens naboer!

Men festen fortsætter, hvis du har lyst! Der vil senere serveres suppe.

Giv gerne en tilbagemelding om deltagelse eller ej senest d.15/3 2020, men meget gerne før!

E-mail: annettedres@hotmail.com / mobil: 51838751 / (Eric) 40856017
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki